+359-889-707-597

+359-887-208-506

+359-885-616-830

+359-888-051-597

+359-885-616-520

+359-887-715-586

racic_bg@yahoo.com - управител

racicinfo_bg@yahoo.com

Наличието на билет у пътника означава, че е изпълнил задължението си: проверил е данните в билета и е съгласен с условия на пътуване. 

Превозвачът има право без предупреждение да променя указаното в билета място. Запазена № седалка се заплаща 20 лв. за посока. При спор  пътник-превозвач, се прилагат правилата от сайта:

 www.racicbg.com 

Ако пътника не се яви лично до 30 минути преди отпътуване в офис Рачич за проверка  документ за пътуване, регистрация на билет и чекиране на багаж, претенциите за превоз отпадат и мястото му може да бъде освободено за продажба.

Условията на пътуване в билета са частична извадка.


Не се допуска пътуване на деца ненавършили 14 - годишна възраст без пълнолетен придружител.

1. С издаването на поименен билет СП-Рачич сие СД сключва договор за превоз с автобус по посочения маршрут на пътника и личния му багаж /1 куфар (60x40x80см-30кг.),1 ръчна чанта(40х20х30см-5кг.)/ и поема своите отговорности съгласно чл.42-48 от ЗАП(ДВ,бр.82/99г. бр.11/02г.).Втори багаж се превозва при свободно място в автобуса  и се заплаща 5€/10лв. Наличието на билет у пътника означава, че той е изпълнил своето задължение да провери коректността на данните върху билета,запознал се е и съгласил с общите условия за превоз на пътници и багаж на превозвача.  СП-Рачич няма задължение  и отговорност да коригира грешки, след като договорът е бил сключен. Клиентът  има отговорност за запазване на целостта на получения билет. Фирмата има право да променя маршрута по време на изпълнение на курса, във връзка със задължителното спазване на законовите изисквания за работа и почивка на шофьорите.

2. Двупосочен билет важи 1 година. Датата за връщане се фиксира 7 дни предварително. Втора посока от двупосочен билет не се възстановява след пропътувана първа посока. Билетът може да се върне: 72ч. преди отпътуване с неустойка -10%, между 72 и 24ч.с неустойка -40%. При по-малко от 24 ч., билет не се възстановява, което е валидно и при загубен или откраднат билет. При пропуснато пътуване по уважителни причини, по изключение се допуска възстановяване на 30% от стойността на билета, след  представяне на съответните документи . Срокът за предявяване на претенции е до 3 дни след датата на пътуване. При анулиране на билет платен по банков път, онлайн или с карта - фирмата връща сумата по банков път и удържа начислените банкови такси. Поради настъпилите форсмажорни обстоятелства, срока за възстановяване на суми от анулирани пътувания се удължава до 6 месеца. Дубликат на билет се издава срещу 30лв. Пререзервация е възможна веднъж, 24 часа преди отпътуването безплатно и втора, последна пререзервация срещу такса 20лв.Таксата за презаверка се заплаща  минимум 1 ден предварително. Пререзервация  направена от 24часа до 2 часа преди отпътуване е възможна срещу 50% от цената на билета със  срок на пътуване до  2 месеца.Пътник презаверил билет няма право да го анулира и да има претенции за № място, както и за пътуване с прекачване.

3. Билетите са разделени в ценови категории. Места:№5-27-стандартна цена; места от №28-49-цена с намаление;  Намаленията за  места №28-49 не са гарантирани при заплащане на билета в деня на пътуване.При двупосочен билет, мястото за съответната категория е гарантирано в дветете посоки, само ако датата на връщане е фиксирана при закупуване на билета. Превозвачът има право без предупреждение да променя указаното в билета място в рамките на категорията. Ако клиент желае запазена № седалка, заплаща още 20 лв. за всяка посока, независимо от ценовата категория. Всеки пътник има право на 1 намаление и е длъжен да изисква платените от него суми в автобуса да се отразят в билета в момента на издаването му. Пътникът е длъжен да представи документ, удостоверяващ правото му на отстъпка.

4. Пътуване от Германия, Чехия, Словакия се изпълнява след предварителна резервация в офиси Рачич на тел: +359 887 208 506; +359 885 616 830; +359 889 707 597. Графикът за междинните спирки е ориентировъчен. Пътуване от междинна спирка, задължително се потвърждава 2 часа по-рано на телефон в автобуса, обявен в сайта www.racicbg.com. Превозвачът не отговаря за информиране на клиента с обаждане или смс, за отклонения, свързани с курса на автобуса. При  закъснения, изменения на спирка по обективни причини и неосъществяване на връзка с други превозни средства, фирмата не носи отговорност и не дължи обезщетения. При неосъществяване на пътуването по вина на превозвача, се възстановява само неосъществената част от маршрута и не се дължат други обезщетения.

5. Пътник с билет е застрахован в рамките на пътуването за риска „Злополука”. Фирмата не носи отговорност: за застраховка "живот" и "медицински разноски"; за паспортни и митнически неуредици; за изгубен/откраднат багаж от багажното отделение преди качване и след предаване от автобуса. Фирмата не носи отговорност и не дължи обезщетение за кражба, загуба, увреждане на ценни вещи, пари, документи, техника и др., които не се допускат за превоз в багажното отделение. За съхранение на ръчния багаж отговаря лично пътника. Фирмата превозвач не извършва превоз на непридружавани пратки и не разглежда жалби в тази връзка, при нерегламентирани договорки със служители .

6. Фирма "СП-Рачич сие" СД превозва пътници с валиден документ за самоличност даващ им право за пътуване в Шенген. Превозвачът има право едностранно да прекрати договора с пътника и откаже пътуване, ако същият не притежава документ за самоличност, даващ му право за пътуване в Шенген или в екипажа на автобуса има подозрения, че документите му за пътуване са недостатъчни и могат да създадат проблеми и забавяне на границите. Също така и ако пътника е агресивен, под влияние алкохол и  упойващи вещества . Всички автобуси разполагат с 2 врати. Предната врата е служебна и от съображения за сигурност се използва само от шофьорите и от контролните органи. Качване и слизане на пътниците е позволено само от втора врата. В автобуса е забранено хранене, пушене и упаотреба на алкохол. Ползването на предпазен колан при пътуването е задължително и глобите се заплащат лично от нарушителя. WC в автобуса се ползва от пътници със здравословни проблеми и деца. От съображения за сигурност ключът за WC е в шофьора. Почивките са регламентирани на определени места. При изтичането им автобусът тръгва и закъснелите пътници продължават пътуването самостоятелно без право на компенсация. Превоз на домашни любимци не се допуска.

Рекламации се приемат в писмен вид с копие от билета, в 7 дневен срок от датата на пътуване. Срокът за отговор е 30 дни. За функционалното състояние на съоръженията в автобуса, отнасящи се до комфорта на пътуване,(Wi-Fi, DVD, WC, USB, AC и др.) превозвачът не носи гаранции и не са обект на рекламации.

Резервации  по линия Рачич се правят на място в офиси Рачич, по телефон в работно време и по имейл и са активни до деня  преди пътуване.

Всички клиенти, които пътуват с автобуси Рачич ползват преференции и отстъпки при предварително плащане директно в офиси Рачич, Оn-line , по банков път или по Изипей.

Уведомление относно "бисквитките"Уведомление относно "бисквитките"

Този уеб сайт използва бисквитки, с цел подобряване сърфирането в него. Като натиснете бутона "Съгласен съм" или като продължите да използвате този уеб сайт, Вие потвърждавате, че сте прочели и сте съгласни с употребата на "бисквитки" в този уеб сайт, както е посочено в нашата Политика за ползване на "бисквитки" (cookies), в съответствие с EU Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации.

Вие се отказахте от бисквитките, използвани от този сайт. Решението е обратимо по всяко време. Политика за ползване на "бисквитки" (cookies)

Вие позволихте бисквитките за този сайт да бъдат поместени на Вашето устройство - компютър или мобилно устройство. Решението е обратимо по всяко време. Политика за ползване на "бисквитки" (cookies)