+359-887-208-506-Пловдив

+359-887-715-586-Пловдив

+359-888-051-597-Пловдив

+359-885-616-830-София

+359-889-707-597-Пазарджик

+359-885-616-520-Бургас

racic_bg@yahoo.com - управител

racicinfo_bg@yahoo.com

При спорни ситуации пътник-превозвач, се прилагат правилата от сайта на превозвача. Правилата в билета са частична извадка.

On-line билет закупен 24ч. преди отпътуване е валиден ако е потвърден на тел+359-887208506

Пътници от Магдебург, Хале, Лайпциг, Бърно, Братислава 2 часа по-рано трябва да потвърдят пътуването си на телефон в автобуса, обявен в сайта www.racicbg.com 

 Намаленията за средни и задни места не са гарантирани при заплащане на билета в деня на пътуване.


1. С издаването на поименен билет превозвачът сключва договор за превоз с автобус по посочения маршрут на пътника и личния му багаж /1 куфар (60x40x80см-30кг.),1 ръчна чанта(40х20х30см-5кг.)/ и поема своите отговорности съгласно чл.42-48 от ЗАП(ДВ,бр.82/99г. бр.11/02г.).Втори багаж се заплаща 5€/10лв.Наличието на билет у пътника, означава, че той се е запознал с общите правилата за превоз на пътници и багаж на фирма "СП-Рачич сие" СД

2. Двупосочен билет важи 1 година. Датата за връщане се фиксира 7 дни предварително. Втора посока от двупосочен билет не се възстановява след пропътувана първа посока. Билетът може да се върне: 72ч. преди отпътуване с неустойка -10%, между 72 и 24ч.с неустойка -40%. При по-малко от 24 ч., билет не се възстановява, което е валидно и при загубен или откраднат билет. При пропуснато пътуване по уважителни причини, по изключение се допуска възстановяване на 30% от стойността на билета, след  представяне на съответните документи . Срокът за предявяване на претенции е до 3 дни след датата на пътуване. При анулиране на билет платен по банков път, онлайн или с карта - фирмата връща сумата по банков път и удържа начислените банкови такси. Дубликат на билет се издава срещу 30лв. Пререзервация е възможна веднъж, 24 часа преди отпътуването безплатно и втора, последна пререзервация срещу такса 20лв.

3. Билетите са разделени в ценови категории. Места:№5-24-стандартна цена; места от №25-40-цена с намаление; задни места:№41-49-цена с намаление. Намаленията за  места №25-49 не са гарантирани при заплащане на билета в деня на пътуване.При двупосочен билет, мястото за съответната категория е гарантирано в дветете посоки, само ако датата на връщане е фиксирана при закупуване на билета. Превозвачът има право без предупреждение да променя указаното в билета място в рамките на категорията. Ако клиент желае запазена № седалка, заплаща още 20 лв. за всяка посока, независимо от ценовата категория. Всеки пътник има право на 1 намаление и е длъжен да изисква платените от него суми в автобуса да се отразят в билета в момента на издаването му. Пътникът е длъжен да представи документ, удостоверяващ правото му на отстъпка.

4. Пътуване от Германия, Чехия, Словакия се изпълнява след предварителна резервация в офиси Рачич на тел: +359 887 208 506; +359 885 616 830; +359 889 707 597. Графикът за междинните спирки е ориентировъчен. Пътуване от междинна спирка, задължително се потвърждава 2 часа по-рано на телефон в автобуса, обявен в сайта www.racicbg.com. Превозвачът не отговаря за информиране на клиента с обаждане или смс, за отклонения, свързани с курса на автобуса. При  закъснения, изменения на спирка по обективни причини и неосъществяване на връзка с други превозни средства, фирмата не носи отговорност и не дължи обезщетения. При неосъществяване на пътуването по вина на превозвача, се възстановява само неосъществената част от маршрута и не се дължат други обезщетения.

5. Пътник с билет е застрахован в рамките на пътуването за риска „Злополука”. Фирмата не носи отговорност: за застраховка "живот" и "медицински разноски"; за паспортни и митнически неуредици; за изгубен/откраднат багаж от багажното отделение преди качване и след предаване от автобуса. Фирмата не носи отговорност и не дължи обезщетение за кражба, загуба, увреждане на ценни вещи, пари, документи, техника и др., които не се допускат за превоз в багажното отделение. За съхранение на ръчния багаж отговаря лично пътника. Фирмата превозвач не извършва превоз на непридружавани пратки и не разглежда жалби в тази връзка, при нерегламентирани договорки със служители .

6. Фирма "СП-Рачич сие" СД превозва пътници с валиден документ за самоличност даващ им право за пътуване в Шенген. Превозвачът има право едностранно да прекрати договора с пътника и откаже пътуване, ако същият не притежава документ за самоличност, даващ му право за пътуване в Шенген или в екипажа на автобуса има подозрения, че документите му за пътуване са недостатъчни и могат да създадат проблеми и забавяне на границите. Също така и ако пътника е агресивен, под влияние алкохол и  упойващи вещества . Всички автобуси разполагат с 2 врати. Предната врата е служебна и от съображения за сигурност се използва само от шофьорите и от контролните органи. Качване и слизане на пътниците е позволено само от втора врата. В автобуса е забранено хранене, пушене и упаотреба на алкохол. Ползването на предпазен колан при пътуването е задължително и глобите се заплащат лично от нарушителя. WC в автобуса се ползва от пътници със здравословни проблеми и деца. От съображения за сигурност ключът за WC е в шофьора. Почивките са регламентирани на определени места. При изтичането им автобусът тръгва и закъснелите пътници продължават пътуването самостоятелно без право на компенсация. Превоз на домашни любимци не се допуска.

Рекламации се приемат в писмен вид с копие от билета, в 7 дневен срок от датата на пътуване. Срокът за отговор е 30 дни. За функционалното състояние на съоръженията в автобуса, отнасящи се до комфорта на пътуване,(Wi-Fi, DVD, WC, USB, AC и др.) превозвачът не носи гаранции и не са обект на рекламации.

Декларация за поверителност

Сайтът на на фирма „СП-Рачич сие” СД и интегрираната в него система за онлайн продажба на билети се поддържат от „СП-Рачич сие” СД (наричани по-долу фирма Рачич или „ние“). Фирма Рачич спазва законите и регулациите за защита и съхраняване на информация в процеса на събиране, обработка и използване на лични данни.

С приемането на настоящата Декларация за поверителност, Вие предоставяте своето съгласие на фирма Рачич да събира, обработва и използва данни, като съблюдава законите за защита на личните данни. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време и това ще влезе в сила от съответния момент нататък.

Събиране, обработка и използване на Лични данни са всички онези данни, които могат да бъдат свързани с определено лице или лице, което може да бъде идентифицирано. Към тях спадат вашите имена, телефонен номер, имейл адрес.

Използването на уебсайта ни е възможно и без предоставяне на лични данни.

При изготвянето на билети за пътуване и за изпълнение на транспортната услуга събираме, съхраняваме и обработваме: име, фамилия и телефонен номер. Ние не съхраняваме номерата на кредитната Ви карта, а го предаваме директно към доставчика на платежната услуга.

Данните, необходими за изпълнението на договори и осъществяването на пътувания, се предоставят само в необходимия обхват на съответните фирми, извършващи превоза, или на други трети страни (напр. доставчици на ИТ услуги, платежни услуги и обслужване на клиенти) за извършване на продажбата на билети.

Фирма Рачич не предоставя лични данни на трети страни с цел реклама.

Уведомление относно "бисквитките"Уведомление относно "бисквитките"

Този уеб сайт използва бисквитки, с цел подобряване сърфирането в него. Като натиснете бутона "Съгласен съм" или като продължите да използвате този уеб сайт, Вие потвърждавате, че сте прочели и сте съгласни с употребата на "бисквитки" в този уеб сайт, както е посочено в нашата Политика за ползване на "бисквитки" (cookies), в съответствие с EU Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации.

Вие се отказахте от бисквитките, използвани от този сайт. Решението е обратимо по всяко време. Политика за ползване на "бисквитки" (cookies)

Вие позволихте бисквитките за този сайт да бъдат поместени на Вашето устройство - компютър или мобилно устройство. Решението е обратимо по всяко време. Политика за ползване на "бисквитки" (cookies)