+359-887-208-506

+359-889-707-597

+359-885-616-830

+359-887-715-586

+359-885-616-520

+359-888-051-597

racic_bg@yahoo.com - управител

racicinfo_bg@yahoo.com

ВАЖНО! Актуализирано на 05.05.2021 г.

1.    Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

Считано от 30.03.2021 г., всички пътници са предмет на изискването за тест преди заминаване отрицателен COVID-19 и електронна регистрация на HTTPS://WWW.EINREISEANMELDUNG.DE  преди отпътуването към ФРГ и да носят със себе си копие на потвърждението за направената регистрация. Страницата вече е преведена и на български език.

Тестът следва да се направи 48 часа преди пристигането.Приети тестове: PCR, TMA, LAMP, бърз антиген. Тестовете за антитела не се приемат.

Тестовете следва да отговаря на изискванията, посочени на HTTPS://WWW.RKI.DE/TESTS.

Децата на възраст 5 години и по-малките са освободени.

  • Резултатът от изпитването трябва да бъде наличен като разпечатка или в електронна форма;
  • Удостоверението трябва да бъде персонализирано (включително име, адрес, дата на раждане на изпитваното лице);
  • Тя трябва да бъде достъпна на немски, английски или френски език;
  • Доказателството трябва да включва метода на изпитване и резултата от изпитването;
  • Резултатът от теста трябва да бъде валидиран от лекар или призната лаборатория.

Пътниците от зоните на „нови варианти„и „висока честота“ подлежат на по-строги правила. Всеки, който е бил в една от тези области през 10-те дни преди влизането, е длъжен да представи доказателство за отрицателен резултат от теста или съответното медицинско свидетелство при влизане.

Не се предвиждат изключения за влизащи от области с вирусни мутацииИдващи от области с вирусни мутации, подлежат на 14-дневна карантина, която не може да бъде прекратена предварително.

Ако поради липса на техническо оборудване или поради техническа неизправност не можете да се регистрирате дигитално, трябва да попълните заместващо известие, което вече може да намерите и на български език на

HTTPS://WWW.BUNDESGESUNDHEITSMINISTERIUM.DE/CORONAVIRUS-INFOS-REISENDE/INFO-SHEET.HTML#C20062  

Лицата, които по професионални причини превозват хора, стоки или товари през границата по пътища, с железопътен транспорт, кораб или самолет имат задължение да се регистрират, ако са пребивавали в зона с висока заболеваемост (България). Ако са пребивавали по-малко от 24 часа в рискова зона или ако влизат в Германия за не повече от 24 часа, транспортният персонал може също така да се позове на това изключение и е освободен от задължението за регистриране. Транспортният персонал е освободен от задължението да се тества, ако персоналът е пребивавал само 72 часа в зоната с висока заболеваемост или е пребивавал само 72 часа в Германия. Изключенията от задължението за тестване важат само, ако лицето не проявява типични симптоми на инфекция с коронавирус SARSCoV-2 като кашлица, висока температура, хрема или загуба на сетивата обоняние и вкус.

ПРАВИЛА ВЪВ ВРЪЗКА С КОРОНАВИРУС SARS-COV-2 / COVID-19 ЗА ВЛИЗАЩИ В ГЕРМАНИЯ ПЪТНИЦИ

ВАЖНО!

Aктуални противопандемични мерки при пътуване между България, Бавария и Баден-Вюртемберг

Пътници – български граждани и граждани на ДЧ на ЕС, влизащи в консулския окръг на ГК Мюнхен (Бавария и в Баден-Вюртемберг) от България.

Влизащите са задължени преди пристигането си в Германия да се регистрират онлайн на www.einreiseanmeldung.de и да носят със себе си документа за регистрация (т.н. DEA). Още при пристигане в страната трябва да се представи и т.н. Удостоверение за отсъствие на инфекция с корона вирус SARS-CoV-2 (Тест: PCR, LAMP, TMA или антигенен тест, езици: немски, английски или френски език).

От 30.03.2021 г. до 12.05.2021 г. всички лица, пътуващи към Германия по въздушен път - дори и от не рискови региони - трябва при пристигане да представят негативен тест за Covid-19. Тестът трябва да бъде направен най-рано 48 часа преди влизане в Германия (считано от момента на вземане на пробата). Изключение са децата под 6 години и членовете на самолетните екипажи.
За влизащи, съответно връщащи се в Германия, които са пребивавали в рамките на последните десет дни преди пътуването в рисков регион, важи допълнително задължението непосредствено след пристигането си да влязат в 10 дневна карантина ( за пристигащите в гр. Мюнхен – 14 дневна карантина ). Тя може да се прекрати предсрочно не по-рано от петия ден след деня на пристигане, след представянето на контролен отрицателен резултат от тест.
На пътуващите транзитно по въздух се препоръчва да разполагат с документ за отрицателен тест ( Тест: PCR, LAMP, TMA или антигенен тест, езици: немски, английски или френски език).
Фирмите за въздушен транспорт са задължени да проверяват наличието на необходимите документи (преди всичко онлайн регистрацията и теста) и евентуално да откажат транспорт.

Авиокомпания Lufthansa изисква от всички пътници на възраст над 6 г., които пътуват и влизат на територията на ФРГ, задължително да представят още преди началото на полета негативен корона-тест с давност до 48 часа преди пристигане на летището. Задължението се отнася и за всички транзитиращи пътници през летищата в Мюнхен и във Франкфурт на Майн, дори и да не напускат транзитната зона на съответното летище.

Авиокомпания Austrian Airlines не изискват от пътниците документ за негативен резултат от извършен корона-тест, но за да бъде допуснат пътник на борда на самолета е необходимо същият да декларира, че:
- не е имал контакти с вирусоносители през последните 14 дни;
- не очаква резултат от взета проба за корона-тест;
- готовият резултат от извършеното PCR изследване не е позитивен.

Влизащи и преминаващи по сухопътен маршрут

По отношение на преминаването на транспортни средства през границата Чехия-ФРГ: граничните контроли по границата с Чехия са преустановени.
Транзитно преминаващите през Бавария и през Баден-Вюртемберг по всички сухопътни маршрути не подлежат на предварителна онлайн регистрация на (www.einreiseanmeldung.de) , не следва да представят на ПСР тест и не подлежат на карантина, но са длъжни да напуснат територията на съответната федерална провинция по най-краткия маршрут.

Изключения:

1.При влизане в Бавария от Чехия физическите лица са задължени да спазват общите правила за карантиниране, предоставяне на негативен тест, с изключение на транзитно-преминаващите - по най-пряк маршрут, за срок до 24 часа.
2.При влизане от френския департамент Мозел ( Moselle ) пътуващите транзит са длъжни да се регистрират онлайн и да представят негативен PCR тест.

Превозвачите на стоки е необходимо да се регистрират предварително на www.einreiseanmeldung.de. Водачите на камиони не са длъжни да предоставят негативен PCR тест, не подлежат на карантина, при условие, че са пребивавали за срок не повече от 72 часа във високорисков район или престоят им на територията на ФРГ е до 72 часа.

2.    Наличие/липса на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина:

Всички влизащи от България в Германия лица подлежат на задължителна 10-дневна карантина при спазване на разпоредбите на съответната федерална провинция.

ВАЖНО! > Обръщаме внимание, че федералните провинции прилагат разпоредбите според своите компетенции, поради което може да има различия и препоръчваме да се информирате предварително за разпоредбите на съответната федерална провинция, за която пътувате или в която ще пребивавате. Повече информация може да бъде намерена на:

HTTPS://WWW.BUNDESREGIERUNG.DE/BREG-DE/THEMEN/CORONAVIRUS/CORONA-BUNDESLAENDER-1745198

Лицата, за които важи изискването за задължителна 10-дневна карантина, са длъжни незабавно да уведомят местната здравна служба за адреса на пребиваване, както и за появата на симптоми за заболяване от COVID-19 по време на карантината (кашлица, треска, хрема или загуба на обоняние и вкус).

Компетентната местна здравна служба може да намали срока на задължителната карантина след представяне на негативен резултат от тест, направен не по-рано от петия ден след влизането в Германия. Компетентният орган може да прави проверки до изтичането на 10 дневния срок. При нарушения на карантината може да бъде наложена глоба до 25 000 евро.

Дори и при отрицателен тест, ако до 10 дни след влизането в Германия се появят типични симптоми (проблеми с дишането, новопоявила се кашлица, висока температура или загуба на обоняние), незабавно следва да се информира компетентната здравна служба (HTTPS://TOOLS.RKI.DE/PLZTOOL/).

За най-близкия тестови център може да бъде получена информация на телефонен номер 116 117 или в Интернет - на адрес: WWW.116117.DE.

Подробна информация за тестови центрове на най-големите летища в Германия може да се намери на електронната страница на Общогерманския автомобилен клуб (ADAC)HTTPS://WWW.ADAC.DE/NEWS/CORONA-TEST-FLUGHAFEN/

3.    Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори:

За летищен  транзит германските власти въведоха изискване за представяне на отрицателен PCR тест /48 ч/ 

Лицата, които по професионални причини превозват хора, стоки или товари през границата по пътища, с железопътен транспорт, кораб или самолет имат задължение да се регистрират, ако са пребивавали в зона с висока заболеваемост (България). Ако са пребивавали по-малко от 24 часа в рискова зона или ако влизат в Германия за не повече от 24 часа, транспортният персонал може също така да се позове на това изключение и е освободен от задължението за регистриране. Транспортният персонал е освободен от задължението да се тества, ако персоналът е пребивавал само 72 часа в зоната с висока заболеваемост или е пребивавал само 72 часа в Германия. Изключенията от задължението за тестване важат само, ако лицето не проявява типични симптоми на инфекция с коронавирус SARSCoV-2 като кашлица, висока температура, хрема или загуба на сетивата обоняние и вкус.

Обръщаме внимание, че са наложени ограничения за влизане в Германия на лица, идващи от зони с вирусни мутации. Към момента от непосредствените съседи такива зони са Австрия (провинция Тирол) и Чехия. Поради спецификата ограниченията за влизане са адаптирани в сравнение с другите зони с вирусни мутации. Важащите правила и изключения могат да бъдат намерени на сайта на ФМВР:

HTTPS://WWW.BMI.BUND.DE/SHAREDDOCS/FAQS/DE/THEMEN/BEVOELKERUNGSSCHUTZ/CORONAVIRUS/CORONAVIRUS-FAQS.HTML#DOC13738352BODYTEXT3

4.    Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:
       Няма ограничения или забрани за вносители/износители на стоки и услуги.

5.    Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/:

Границите са отворени, но гражданите са призовани да се въздържат от пътувания, които не са абсолютно необходими.

На страницата на ФМВР могат да се проверят ограниченията за влизане и транспорт, наложени от зони с мутации на вируса, както при какви случаи са възможни изключения. 

HTTPS://WWW.BMI.BUND.DE/SHAREDDOCS/FAQS/DE/THEMEN/BEVOELKERUNGSSCHUTZ/CORONAVIRUS/CORONAVIRUS-FAQS.HTML#DOC13738352BODYTEXT3

6.    Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт:

Наложените ограничителни мерки са в сила до 30 юни 2021 г.
Валидните правила и ограничения могат да бъдат намерени на страницата на Федералното правителство:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/bundesweite-notbremse-1888982

След влизане в сила на 24.04.2021 г. на Четвъртия Закон за гражданска защита, с който се допълва Закона за защита срещу инфекции при ниво на заразяване 100 на 100 000 д. в даден град и област за три последователни дни в рамките на седмица, автоматично влиза в сила т.нар. „аварийна спирачка“. 

Актуалните данни на Робърт Кох се актуализират на страницата https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html и https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Kum_Tab.html , а прегледна интерактивна карта, актуална към 23.04.2021 г. има на следната страница https://www.zdf.de/nachrichten/heute/coronavirus-ausbreitung-infografiken-102.html
Следва да се има предвид, че ако в дадена федерална провинция има по-строги ограничителни мерки от тези, предвидени от тези в Закона, федералната провинция може да реши да важат по-строгите.

Сред общите ограничителни мерки при гранична стойност над 100 / 100 000 д. са:
- Вечерен час между 22.00 – 05.00 часа. Хората не могат да излизат от домовете си освен по неотложни причини. Разходки и джогинг са разрешени по единично до полунощ.
- На обществени места се носи маска FFP2. В обществения транспорт се носи маска FFP2 от пътниците.
- Домакинство може да се среща само с още един човек от друго домакинство.
- 2 пъти седмично бързи тестове за ученици и учители. При показател 165 е разрешено само дистанционна форма на обучение.
- Хранителни магазини, аптеки, оптики, дрогерии, магазини за цветя, магазини за бебешки стоки, зоо-магазини, магазини за градински стоки, борси за търговия на едро са отворени като посетителите се ограничават като брой в зависимост от площта и следва да носят маски.
- Останалите магазини са отворени за клиенти, само ако представят негативен тест и заявят час предварително при показател 100, а при показател 150 е възможно само т.нар. “ Click & Collect” – вземане на предварително заявена поръчка.
- Спорт на открито – до 2-ма души от едно домакинство; Групи от деца до 14 години – до 5 деца.
- Затворени са театри, опери, кина (освен тези на открито), музеи, изложби, клубове. Външните части на зоологически градини и ботанически градини са достъпни при представяне на отрицателен тест.
- Медицински услуги са допустими само с FFP-2 маска, за педикюр и фризьор – представяне на негативен тест
- Ресторанти, кафенета и т.н. – затворени. Гастрономията– затворена.

В допълнение към предишните разпоредби за пътуване, от 30 март 2021 г. се прилага изискване за проверка с тест преди заминаване в чужбина за всички въздушни превози.

За пътуващите от области с вирусни
варианти важат правилата на НАРЕДБАТА ЗА ЗАЩИТА ОТ КОРОНАВИРУС, чието действие с решение от 27 април 2021 е удължено до 12 Май 2021 г.

Правилата за пътуващи могат да бъдат намерени на страницата на Федералното правителство:

HTTPS://WWW.BUNDESREGIERUNG.DE/BREG-DE/THEMEN/CORONAVIRUS/FAQ-REISEN-1735032

Източник:

https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/germany

Уведомление относно "бисквитките"Уведомление относно "бисквитките"

Този уеб сайт използва бисквитки, с цел подобряване сърфирането в него. Като натиснете бутона "Съгласен съм" или като продължите да използвате този уеб сайт, Вие потвърждавате, че сте прочели и сте съгласни с употребата на "бисквитки" в този уеб сайт, както е посочено в нашата Политика за ползване на "бисквитки" (cookies), в съответствие с EU Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации.

Вие се отказахте от бисквитките, използвани от този сайт. Решението е обратимо по всяко време. Политика за ползване на "бисквитки" (cookies)

Вие позволихте бисквитките за този сайт да бъдат поместени на Вашето устройство - компютър или мобилно устройство. Решението е обратимо по всяко време. Политика за ползване на "бисквитки" (cookies)