+359-887-208-506

+359-889-707-597

+359-885-616-520

+359-885-616-830

+359-887-715-586

+359-888-051-597

racic_bg@yahoo.com - управител

racicinfo_bg@yahoo.com

ВАЖНО! 

1.    Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

Считано от 14 януари 2021 г. всички пътници са длъжни да се регистрират на HTTPS://WWW.EINREISEANMELDUNG.DE   преди отпътуването към ФРГ и да носят със себе си копие на потвърждението за направената регистрация. Страницата вече е преведена и на български език. Потвърждението може да бъде поискано от транспортна компания или от Федералната полиция при гранична проверка.
Ако поради липса на техническо оборудване или поради техническа неизправност не можете да се регистрирате дигитално, трябва да попълните заместващо известие, което вече може да намерите и на български език на HTTPS://WWW.BUNDESGESUNDHEITSMINISTERIUM.DE/CORONAVIRUS-INFOS-REISENDE/INFO-SHEET.HTML#C20062
Всички лица, пребивавали през последните десет дни в рискова област, трябва да могат да докажат най-късно 48 часа след влизането в Германия, че не са заразени с коронавирус. Сертификатът (медицинско свидетелство или негативен резултат за инфекция с коронавирус SARS-CoV-2  на хартиен носител или в електронен формат на английски, немски и френски език) следва да се представи при поискване на компетентния орган в рамките на 10 дни след влизането.

Запазени мерки и ограничения
Правилата за влизащите в Германия пътници във връзка с коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19 могат да бъдат намерени на български език
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/info-sheet.html#c20062


Към момента България е рискова зона (www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete) и се изисква задължителен тест, който може да се направи 48 часа преди влизането в Германия или непосредствено след пристигането. Подробни изисквания за тестовете са публикувани от Института Роберт Кох на адрес: HTTPS://WWW.RKI.DE/COVID-19-TESTS

Изключения за влизащи от рискови зони се предвиждат при:
1. Лица, за които се ползват с право на изключение от изискването за уведомяване
2. При престой по-кратък от 72 часа
а) на лица, които влизат в страната за посещение на роднини от първа степен; на съпруг, партньор, който не живее в същото домакинство или заради съвместно попечителство или лични отношения.
б) на лица, чиято работа е спешно необходима и неотменна за поддържане на здравната система – удостоверява се от работодателя, възложителя. Има задължение за спазване на подходящи концепции за защита и хигиена.
в) на високопоставени членове от дипломатическата и консулската служба, депутати и членове на правителства, при спазване на подходящи мерки за защита и хигиена.
г) на служители на реда от държави, прилагащи изцяло Шенгенското законодателство, за изпълнение на служебните им задължения.
3. При спазване на подходящи концепции за защита и хигиена, за лица,
а) които имат разрешение за пребиваване във Федерална република Германия и за целите на упражняване на професията, обучение или професионално обучението си пътуват до работното място, учебен или обучителен център в рискова зона и се връщат редовно, поне веднъж седмично, до местоживеенето си (трансгранични пътуващи) или
б) които живеят в рискова зона, пътуват до ФРГ с цел упражняване на професия, обучение или професионално обучение и се връщат редовно до местоживеенето си, поне веднъж седмично (трансгранични пътуващи до работа).
4. Лица според раздел 54а от Закона за защита от инфекции
5. Членове на семейства на чуждестранни въоръжени сили по смисъла на статута на войските на НАТО, статута на войските на НАТО -Партньорство за мир и статута на войските на държавите-членки на Европейския съюз, които пътуват до или се връщат в Германия за официални цели.

Изключения за влизащи от области с висока честота се предвиждат при:

1. лица, пътували през зона с висока честота, но не са имали престой там.
2. транзитно преминаващи лица, които напускат ФРГ възможно най-бързо.
3. при престой по-кратък от 72 часа и при спазване на подходящи мерки за защита и хигиена, лица, които професионално превозват хора или стоки с автомобил, железопътен транспорт, кораб или самолет.
4. Лица, които се връщат в Германия като част от официални делегации през правителствения терминал на летище Берлин Бранденбург или летище Кьолн / Бон и които са пребивавали в рискова зона по-малко от 72 часа,
5. Лица, за които в обосновани отделни случаи компетентният орган по смисъла на Закона за защита от инфекции е издал допълнителни изключения при представяне на основателна причина.

Не се предвиждат изключения за влизащи от области с вирусни мутации.

Важно! Нова информация (към 12.02.2021 г.):
Поради разпространението на вирусни мутации в пограничните с ФРГ райони на Чешката република и в Австрия (Тирол), властите на ФРГ взеха решение за временно въвеждане на граничен контрол на границата с Чехия от 00:00 ч. на 14.02.201 г. и за продължаване на граничния контрол по границата с Австрия.
От 14.02.2021 г. цялата територия на Чехия e обявена за „зона с вирусни мутации“ (от 25.09.2020 г.– „рискова зона“, от 24.01.2021 г. – „високо рискова зона“), като влиза в сила временна забрана за превоз на пътници и се отправя препоръка за преустановяване на пътуванията
За „зона с вирусни мутации“ е обявена и федералната провинция Тирол (без Източен Тирол).

Считано от 02.03.2021г. за "зона с вирусни мутации" е обявен департамент Мозел ( Франция )

Тест не се изисква за лица, които все още не са навършили шест години.

Параграфи 1, 2 и 4 се прилагат само ако лицата не проявяват типични симптоми на инфекция с коронавирус SARS-CoV-2 като кашлица, треска, хрема или загуба на обоняние и вкус.

Ако през последните 10 дни преди пътуване до Германия сте пребивавали в рискова зона, сте задължени да се изолирате под карантина за 10 дни. При нарушения на карантината може да бъде наложена глоба до 25 000 евро.
ВАЖНО! > Следва да се спазват правилата за карантина на съответната федерална провинция, в която пребивавате.

Пътуващите могат да намерят повече информация на страницата на Федералното министерство на здравеопазването:
HTTPS://WWW.BUNDESGESUNDHEITSMINISTERIUM.DE/CORONAVIRUS-INFOS-REISENDE.HTML 

ПРАВИЛА ВЪВ ВРЪЗКА С КОРОНАВИРУС SARS-COV-2 / COVID-19 ЗА ВЛИЗАЩИ В ГЕРМАНИЯ ПЪТНИЦИ

2.    Наличие/липса на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина:

Влизащите в Германия лица подлежат на задължителна 10-дневна карантина.
Лицата, за които важи изискването за задължителна 10-дневна карантина, са длъжни незабавно да уведомят местната здравна служба за адреса на пребиваване, както и за появата на симптоми за заболяване от COVID-19 по време на карантината (кашлица, треска, хрема или загуба на мирис и вкус).
Компетентната местна здравна служба може да намали срока на задължителната карантина, ако бъде представен отрицателен PCR тест, направен не по-рано от 5-ия ден след влизането в страната.
Дори и при отрицателен тест, ако до 10 дни след влизането в Германия се появят типични симптоми(проблеми с дишането, новопоявила се кашлица, висока температура или загуба на обоняние), незабавно следва да се информира компетентната здравна служба HTTPS://TOOLS.RKI.DE/PLZTOOL/
За най-близкия тестови център може да бъде получена информация на телефонен номер 116 117 или в Интернет - на адрес: www.116117.de.
Подробна информация за тестови центрове на най-големите летища в Германия може да се намери на електронната страница на Общогерманския автомобилен клуб (ADAC):
https://www.adac.de/news/corona-test-flughafen/
ВАЖНО! > Съгласно действащото законодателство на Германия, федералните провинции имат значителни правомощия. Правилата в отделните провинции се различават. Преди да се предприеме пътуване към ФРГ гражданите следва да се запознаят с действащите разпоредби на интернет-страницата:
HTTPS://WWW.BUNDESREGIERUNG.DE/BREG-DE/THEMEN/CORONAVIRUS/CORONA-BUNDESLAENDER-1745198

Изключения от карантината
3. лица, чийто престой е свързан със спешно медицинско лечение;
4. лица, които трябва да полагат грижи за лице, което се нуждае от закрила или помощ;
5. Лица, с местожителство в Германия или нейна съседна държава, които са задължени по професионални или образователни причини да осъществяват редовно трансгранични пътувания от/до рискови зони и които поне веднъж седмично се прибират до мястото си на местоживеене; задължително – срещу представяне на документ от работодателя, възложителя или образователното звено;
6. Сезонни работници, ако срокът на работата им е най-малко 3 седмици и през първите 10 дни са настанени на места, които гарантират спазване на санитарно-хигиенните мерки и лимитиране на контактите с външни за съответната група лица. /PCR test/
Задължително трябва да се носи необходимата удостоверителна документация, доказваща горните тези.
За споменатите изключения също остава валидно задължението за регистриране на HTTPS://WWW.EINREISEANMELDUNG.DE/ и за информиране на компетентния здравен орган за осъщественото пристигане. От това задължение е изключена групата лица, които след пристигането си незабавно са държавно настанени и чието задължение за докладване се изпълнява от друг орган.
Съгласно действащото законодателство на ФРГ федералните провинции имат значителни правомощия. Правилата в отделните провинции се различават. Преди да се предприеме пътуване към ФРГ гражданите следва да се запознаят с действащите разпоредби на интернет-страницата
HTTPS://WWW.BUNDESREGIERUNG.DE/BREG-DE/THEMEN/CORONAVIRUS/CORONA-BUNDESLAENDER-1745198

3.    Транзитно преминаване /PRC тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори:
Tранзитиращите пътници имат право на времеви период на престой в Германия до 72 часа, в т.ч. влизат:

- жители на пограничните зони на Германия, когато става въпрос за времеви период на престой в Германия или в нейна съседна държава до 24 часа;
- лица, пристигащи в Германия, за да посетят своите роднини от първа или втора степен, съпрузи, партньори в живота или лица, за които има съвместно или споделено попечителство или права за достъп;
- транспортни работници, превозващи пътници или обслужващи транспортиране на стоки и товари по суша, вода и въздух;
- здравни и социални работници - срещу представяне на документ от техния работодател;

4.    Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:
       Няма ограничения или забрани за вносители/износители на стоки и услуги.

5.    Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/:

Границите са отворени, но не се препоръчват пътуванията без съществени причини.

6.    Вътрешни мерки /полицейски час/забранен вътрешен транспорт:

По повод бързото разпространение на новия щам на корона-вируса, Германия удължи локдауна в страната. Вътрешните ограничителни мерки са удължени до 7 март т.г. Заведенията за хранене, магазините за търговия на дребно и местата за отдих и културни развлечения остават затворени до горепосочената дата. Задължително е носенето на медицински маски в градския обществен транспорт и магазините. Запазва се и дори се разширявапрактиката за извършване на работата от дистанция в дома. Училищата и детските градини остават също затворени.  По време на ограниченията членовете на едно домакинство могат да се събират само с един гост. Нарушенията ще бъдат наказвани с парични глоби.

ВАЖНО! > Съгласно действащото законодателство на Германия, федералните провинции имат значителни правомощия. Правилата в отделните провинции се различават. Преди да се предприеме пътуване към ФРГ гражданите следва да се запознаят с действащите разпоредби на интернет-страницата:

HTTPS://WWW.BUNDESREGIERUNG.DE/BREG-DE/THEMEN/CORONAVIRUS/CORONA-BUNDESLAENDER-1745198

Източник:

https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/germany

Уведомление относно "бисквитките"Уведомление относно "бисквитките"

Този уеб сайт използва бисквитки, с цел подобряване сърфирането в него. Като натиснете бутона "Съгласен съм" или като продължите да използвате този уеб сайт, Вие потвърждавате, че сте прочели и сте съгласни с употребата на "бисквитки" в този уеб сайт, както е посочено в нашата Политика за ползване на "бисквитки" (cookies), в съответствие с EU Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации.

Вие се отказахте от бисквитките, използвани от този сайт. Решението е обратимо по всяко време. Политика за ползване на "бисквитки" (cookies)

Вие позволихте бисквитките за този сайт да бъдат поместени на Вашето устройство - компютър или мобилно устройство. Решението е обратимо по всяко време. Политика за ползване на "бисквитки" (cookies)